Název firmy:
Alena Mandíková Hotel Zátiší

Sídlo:
U Cukrovaru 1250, 688 01 Uherský Brod

IČO:
687 39 796

Živnostenský list vydaný dne 9.11.1999 v Uh.Hradišti
č.j.: ŽÚ-99-15518-HL
ev.č.: 371100-33096-00

Vážení hosté,

je pro nás důležité abyste si byli jisti, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme jsou u nás zabezpečeny a veškerá technická a organizační opatření jsme realizovali v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů (GDPR).
Při rezervaci ubytování po Vás vyžadujeme:

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, počet ubytovaných osob.

Tyto informace po Vás vyžadujeme pouze z důvodu, abychom co nejpřesněji splnili Vaše požadavky na ubytování. Do 6 měsíců po Vašem odjezdu jsou výše uvedená data z našeho rezervačního sytému vymazána a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou a jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.